bạn minh đã ăn một nữa của 3/5 chiếc bánh ngọt nhân kem .Hỏi phân số chỉ phần bánh còn lại sau khi bạn minh ăn là bao nhiêu

bạn minh đã ăn một nữa của 3/5 chiếc bánh ngọt nhân kem .Hỏi phân số chỉ phần bánh còn lại sau khi bạn minh ăn là bao nhiêuViết một bình luận