Bạn Nam đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất Nam đọc số trang. Ngày thứ hai Nam đọc số trang còn lại. Ngày thứ

Bạn Nam đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất Nam đọc số trang. Ngày thứ hai Nam đọc số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 36 trang còn lại. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Ai giải giúp mình với ạ !

1 bình luận về “Bạn Nam đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất Nam đọc số trang. Ngày thứ hai Nam đọc số trang còn lại. Ngày thứ”

 1. Giải đáp:
  Phân số chỉ số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất Nam đọc là :
  1 – 1/3 = 2/3 ( số trang sách )
  Phân số chỉ số trang sách ngày thứ hai Nam đọc là :
  2/5 xx 2/3 = 4/15 ( số trang sách )
  Phân số chỉ số trang sách ngày thứ ba Nam đọc là :
  1 – 1/3 – 4/15 = 2/5 ( số trang sách )
  Quyển sách đó có số trang là :
  36 : 2/5 = 90 ( trang )
  Đáp số :90 trang.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới