biết 23 nhân x +21 nhân x = 1452 trung bình cộng của x và 11 là

biết 23 nhân x +21 nhân x = 1452 trung bình cộng của x và 11 là

2 bình luận về “biết 23 nhân x +21 nhân x = 1452 trung bình cộng của x và 11 là”

 1. 23 xx x + 21 xx x = 1452
  (23 + 21) xx x = 1452
  44 xx x = 1452
  x = 1452 : 44
  x = 33
  Trung bình cộng của 33 và 11 là:
        (33 + 11) : 2 = 22
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời
 2. Ta có :
      23 × x +21 × x = 1452
      ( 21 + 23 ) × x  = 1452
      44 × x               =  1452
              x                = 1452 ÷ 44
              x                = 33
  ⇒ Trung bình cộng của x và 11 là
          ( 33 + 11 ) ÷ 2 = 22
  Vậy trung bình cộng của x và 11 là 22  
  Chúc bạn học tốt nhé
       
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới