c,66dm2=…………cm2 670.000cm2=……………………..m2 24m2 8dm2 =…………………………..dm2 980600cm2= …

c,66dm2=…………cm2
670.000cm2=……………………..m2
24m2 8dm2 =…………………………..dm2
980600cm2= ……..m2 ………dm2

2 bình luận về “c,66dm2=…………cm2 670.000cm2=……………………..m2 24m2 8dm2 =…………………………..dm2 980600cm2= …”

 1. c,66dm2=……….6600..cm2
  670.000cm2=…………………67…..m2
  24m2 8dm2 =……………..2408……………dm2
  980600cm2= …98…..m2      ……6…dm2
   Ta có bảng sau :
  km2 – hm2-dam2-m2-dm2-cm2-mm2
  Mỗi đơn vị liền kề cách nhau 100 lần 

  Trả lời
 2. c,66dm2= 6600 cm2
  ⇒ dm2 → cm2 cách nhau 100 đơn vị
  670.000cm2= 67 m2
  ⇒ m2 → dm2 giảm đi 100 đơn vị
      m2 → cm2 giảm đi 10000 đơn vị
  24m2 8dm2 = 2408 dm2
  ⇒ 24m² = 2400 dm²
      8dm² = 8dm²
  ⇒ 2400 + 8 = 2408 dm²
  980600cm2= 98,06 m2 9806 dm2
  ⇒ 980600 : 10000 = 98,06 m²
      980600cm² = 9806m²
  #mailinh2468

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới