cả hai nhà máy sản xuất được 5784 cái áo biết ngày thứ nhất sản xuất Ngày thứ hai 358 kéo Tìm số tiền áo mỗi ngày biết một cá

cả hai nhà máy sản xuất được 5784 cái áo biết ngày thứ nhất sản xuất Ngày thứ hai 358 kéo Tìm số tiền áo mỗi ngày biết một cái áo bán 50000
Tìm kiếm bằng máy ảnh

2 bình luận về “cả hai nhà máy sản xuất được 5784 cái áo biết ngày thứ nhất sản xuất Ngày thứ hai 358 kéo Tìm số tiền áo mỗi ngày biết một cá”

 1. Giải đáp:
   cả hai nhà máy bán được số áo là:
         358*2=716(cái áo)
  số tiền áo mỗi ngày bán được là:
         (716:2)*50000=17900000(đồng)
             Đáp số: 17900000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới