Các bạn giúp mình câu hỏi này được không? abc x 2=6abc

Các bạn giúp mình câu hỏi này được không?
abc x 2=6abcViết một bình luận

Câu hỏi mới