câu 9: một đội vận tải chuyển lương thực trong 5 ngày,trung bình mỗi ngày chở được 1380 tấn lương thực . Số lương thực trên đ

câu 9: một đội vận tải chuyển lương thực trong 5 ngày,trung bình mỗi ngày chở được 1380 tấn lương thực . Số lương thực trên được chia đều vào 4 kho . Vậy mỗi kho chứa bao nhiêu lương thực
Giúp em với em đang cần gấp ạ.Cảm ơn

2 bình luận về “câu 9: một đội vận tải chuyển lương thực trong 5 ngày,trung bình mỗi ngày chở được 1380 tấn lương thực . Số lương thực trên đ”

 1.                giải
   5 ngày đội vận tải chở được số tấn là:
       1380 × 5 = 6900 ( tấn )
  mỗi kho chữa số tấn là:
           6900 ÷4 = 1725 ( tấn )
                  đáp số : 1725 tấn
   chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong 5 ngày đội đó vận chuyển được là:
  1380 x 5 = 6900( tấn)
  Mỗi kho chứa được là:
  6900 : 4 = 1725 ( tấn)
  Đáp số: 1725 tấn
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới