cho 1 hình chữ nhật nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 5m thì được 1 hình vuông có chu vi bằng 164m.tính diện tích hình

cho 1 hình chữ nhật nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 5m thì được 1 hình vuông có chu vi bằng 164m.tính diện tích hình chữ nhậtViết một bình luận

Câu hỏi mới