cho 3 số 1,3,7 a,nhỏ hơn 1 xếp từ lớn đến bé b, lớn hơn 1 và xếp từ bé đến lớn

cho 3 số 1,3,7
a,nhỏ hơn 1 xếp từ lớn đến bé
b, lớn hơn 1 và xếp từ bé đến lớnViết một bình luận

Câu hỏi mới