cho diện tích hình thoi abcd bằng 48cm vuông biet số đo một đường chéo bd bằng 8 cm tính đường chéo cb

cho diện tích hình thoi abcd bằng 48cm vuông biet số đo một đường chéo bd bằng 8 cm tính đường chéo cb

2 bình luận về “cho diện tích hình thoi abcd bằng 48cm vuông biet số đo một đường chéo bd bằng 8 cm tính đường chéo cb”

 1. Giải đáp:12cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  vì S hình thoi = độ dài hai đường chéo x với nhau rồi : 2 
   hai đường chéo nhân nhau là:
  48 x 2 = 96 cm
  đường chéo cb là:
  96:8=12cm
  đáp số 12 cm 

  Trả lời
 2. tổng độ dài hai đường chéo là:
               48 : 2 = 24(cm)
  độ dài đường chéo cb là:
               24 – 8 = 16(cm)
                          đáp số 16 cm
                            Chúc bạn học tốt!!

  Trả lời

Viết một bình luận