Cho hai số có hiệu là 31742. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được 6 dư 872

Cho hai số có hiệu là 31742. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được 6 dư 872

1 bình luận về “Cho hai số có hiệu là 31742. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được 6 dư 872”

 1.                                                                Giải:
  Tổng hai số nếu số lớn giảm đi 872 đơn vị:
               31742-872=30870
  Khi đó, số lớn gấp 6 lần số bé hay số bé = 1/6 số lớn
  Tổng số phần bằng nhau là:
               1+6=7 ( phần )
  Số bé là:
              30870:7=4410
  Số lớn là:
              31742-4410=27332
               Đáp số: Số bé: 4410
                            Số lớn: 27332
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận