Cho hai số có tổng là 357,biết 1/2 số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai.Tìm hai số đó. giúp em với mẹ em sắp kiểm tra không mẹ cho

Cho hai số có tổng là 357,biết 1/2 số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai.Tìm hai số đó.
giúp em với mẹ em sắp kiểm tra không mẹ cho em ăn dép tông khổng lồ.

1 bình luận về “Cho hai số có tổng là 357,biết 1/2 số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai.Tìm hai số đó. giúp em với mẹ em sắp kiểm tra không mẹ cho”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới