Cho hình chữ nhật có diện tích bằng 265 mét vuông . Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Chu vi hình chữ nhật đó là ?

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng 265 mét vuông . Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Chu vi hình chữ nhật đó là ?

1 bình luận về “Cho hình chữ nhật có diện tích bằng 265 mét vuông . Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Chu vi hình chữ nhật đó là ?”

 1. Ta chia thành 4 hình chữ nhật bằng nhau.
  Diện tích của 1 hình vuông là:
  256:4=64(m2)
  Ta có 64=8×8
  Suy ra cạnh của 1 hình vuông nhỏ bằng 8
  Chiều rộng : 8 xx 1=8(m)
  Chiều dài: 8 xx 4=32(m)
  Chu vi là:
  (32 + 8) xx 2 = 80 (m)
  Đáp số: 80 m
  #MieDayy
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới