cho hình thoi abcd có ac=5 cm bd= 4cm tính diện tích hình thoi abcd a/b : 1/2 + 2/7 = 5/7

cho hình thoi abcd có ac=5 cm bd= 4cm tính diện tích hình thoi abcd
a/b : 1/2 + 2/7 = 5/7

2 bình luận về “cho hình thoi abcd có ac=5 cm bd= 4cm tính diện tích hình thoi abcd a/b : 1/2 + 2/7 = 5/7”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1
  Diện tích hình thoi ABCD là:
  5 xx 4 :2  =10(cm^2)
  Đáp số: 10 \ cm^2
  Câu 2
  a/b : 1/2 + 2/7 = 5/7
  a/b : 1/2 = 5/7 – 2/7
  a/b : 1/2 = 3/7
  a/b = 3/7 xx 1/2
  a/b = 3/14
  Vậy a/b = 3/14
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của hình thoi abcd là:
  1/2 $\times$ ( 5 $\times$ 4 ) = 10 ( cm^2 )
  Đáp số: 10 cm^2
  – Áp dụng: S = 1/2 $\times$ ( d1 $\times$ d2 )
  a/b : 1/2 + 2/7 = 5/7
  a/b : 1/2 = 5/7 – 2/7
  a/b : 1/2 = 3/7
  a/b = 3/7 $\times$ 1/2
  a/b = 3/14
  Vậy a/b = 3/14
                                – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời

Viết một bình luận