cho hình vuông ABCD , trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM=1/3DM . Từ điểm M kẻ song song AB và cắt BC tại N a) Tính cạnh hình

cho hình vuông ABCD , trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM=1/3DM . Từ điểm M kẻ song song AB và cắt BC tại N
a) Tính cạnh hình vuông ABCD , biết tổng chu vi hai hình là 54 cm.
b) Tính diện tích mội hình .Viết một bình luận

Câu hỏi mới