Chu vi của một mảnh vườn hình chữ nhật là316m chiều dài hơn chiều rộng 26m tính diện tích mản vườn đó

Chu vi của một mảnh vườn hình chữ nhật là316m chiều dài hơn chiều rộng 26m tính diện tích mản vườn đóViết một bình luận

Câu hỏi mới