chu vi hình vuông bằng 4/5 m vậy diện tích hình vuông là

chu vi hình vuông bằng 4/5 m vậy diện tích hình vuông là

2 bình luận về “chu vi hình vuông bằng 4/5 m vậy diện tích hình vuông là”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi là:
  4/5 : 2 = 2/5(m)
  Cạnh của hình vuông là 1/5 vì 2/5 = 1/5 + 1/5
  Diện tích của hình vuông là:
  1/5 xx 1/5 = 1/25(m^2)
  Đáp số: 1/25 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận