Chứng minh 9/22 < 1/4 + 1/9 + 1/16 + ….. + 1/100 < 9/10

Chứng minh 9/22 < 1/4 + 1/9 + 1/16 + ….. + 1/100 < 9/10

2 bình luận về “Chứng minh 9/22 < 1/4 + 1/9 + 1/16 + ….. + 1/100 < 9/10”

 1. Giải đáp:
  Giải thích các
  A=1/2*2+1/3*3+1/4*4+…+1/10*10.
  A>1/1*2+1/2*3+1/3*4+…+1/9*10.
  A>1-1/2+1/2-1/3+…+1/9-1/10.
  A>1-1/10.
  A>9/10.
  =>A>1/2.
  Mà 1/2=66/132>65/132.
  =>A>65/132.
  Vậy A>65/132.
  bước giải:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=$\frac{1}{2×2}$ +$\frac{1}{3×3}$ +…+$\frac{1}{10×10}$ 
  A>$\frac{1}{1×2}$ +$\frac{1}{2×3}$ +…+$\frac{1}{9×10}$ 
  A>1- $\frac{1}{2}$ +$\frac{1}{2}$ -…+$\frac{1}{9}$ – $\frac{1}{10}$
  A>1- $\frac{1}{10}$.
  A>$\frac{9}{10}$
  =>A>$\frac{9}{10}$
  Mà 1/2=66/132>65/132.
  =>A>65/132.
  Vậy A>65/132.

  Trả lời

Viết một bình luận