có 12 can nước mắm vá 14 can dấm chứa tất cả 468 lít.Biết rằng mỗi can đèu chứa một lượng như nhau.Hỏi có bao nhiêu lít dấm,b

có 12 can nước mắm vá 14 can dấm chứa tất cả 468 lít.Biết rằng mỗi can đèu chứa một lượng như nhau.Hỏi có bao nhiêu lít dấm,bao nhiêu lít nước mắm?

2 bình luận về “có 12 can nước mắm vá 14 can dấm chứa tất cả 468 lít.Biết rằng mỗi can đèu chứa một lượng như nhau.Hỏi có bao nhiêu lít dấm,b”

 1.  Mỗi can chứa số lít là :
    468:(12+14)=18 ( lít )
   Có lít dấm là :
    18xx14=252 ( lít )
   Có lít nước mắm là :
    18xx12=216 ( lít )
             Đáp số : Dấm : 252 lít
                           Mắm : 216 lít
   

  Trả lời

Viết một bình luận