có 4 thùng dầu trung bình mỗi đựng 17 lít nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít hỏi thùn

có 4 thùng dầu trung bình mỗi đựng 17 lít nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầuViết một bình luận

Câu hỏi mới