Có ba thuyền chở hàng. Thuyền thứ nhất chở được 27 000 kg hàng, thuyền thứ hai chở được nhiều hơn thuyền thứ nhất 3000 kg. Th

Có ba thuyền chở hàng. Thuyền thứ nhất chở được 27 000 kg hàng, thuyền thứ hai chở được nhiều hơn thuyền thứ nhất 3000 kg. Thuyền thứ ba chở được 15 000 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tấn hàng?Viết một bình luận

Câu hỏi mới