có bao nhiêu phân số lớn hơn 5/9 và nhỏ hơn 11/19 và có mẫu số là 45 ?hãy viết các phân số đó theo thứ tự từ bé đến lớn Làm đ

có bao nhiêu phân số lớn hơn 5/9 và nhỏ hơn 11/19 và có mẫu số là 45 ?hãy viết các phân số đó theo thứ tự từ bé đến lớn
Làm đúng mk cho 5 saoViết một bình luận

Câu hỏi mới