có tấm vải lần thứ nhất bán 1/3 tấm lần thứ hai bán 2/5 tấm vải. Hỏi :a] cả hai lần bán được bao nhiêu phần tấm vải. b] còn l

có tấm vải lần thứ nhất bán 1/3 tấm lần thứ hai bán 2/5 tấm vải. Hỏi :a] cả hai lần bán được bao nhiêu phần tấm vải. b] còn lại bao nhiêu phần tấm vải

2 bình luận về “có tấm vải lần thứ nhất bán 1/3 tấm lần thứ hai bán 2/5 tấm vải. Hỏi :a] cả hai lần bán được bao nhiêu phần tấm vải. b] còn l”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
           a) Cả hai lần bán được số phần tấm vải là:
                      $\frac{1}{3}$ + $\frac{2}{5}$ = $\frac{11}{15}$ ( phần tấm vải )
           b) Còn lại số phần tấm vải là:
                     1 – $\frac{11}{15}$ = $\frac{4}{15}$ ( phần tấm vải )
                                                      Đáp số : a) $\frac{11}{15}$ phần tấm vải
                                                                    b) $\frac{4}{15}$ phần tấm vải
   Xin hay nhất ạ!!!
   #Anhieuhkbv
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Cả hai lần bán được số phần tấm vải là:
       1/3 + 2/5 = 11/15 ( tấm vải )
  b) Còn lại số phần tấm vải là:
        1/3 – 2/5 = (-1)/15 ( tấm vải )
              Đ//s:….
  #ndn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới