con ốc sên buổi sáng bò được `15/25` quãng đường, buổi chiều bò tiếp `125/100` quãng đường đó. hỏi cả ngày nó đã bò được mấy

con ốc sên buổi sáng bò được `15/25` quãng đường, buổi chiều bò tiếp `125/100` quãng đường đó. hỏi cả ngày nó đã bò được mấy phần quãng đường?Viết một bình luận

Câu hỏi mới