Cửa hàng thứ nhất bán được 530l xăng, cửa hàng thứ hai bán được 640l xăng, cửa hàng thứ ba bán được 570l xăng. Hỏi trung bình

Cửa hàng thứ nhất bán được 530l xăng, cửa hàng thứ hai bán được 640l xăng, cửa hàng thứ ba bán được 570l xăng. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?Viết một bình luận

Câu hỏi mới