Đặt tính rồi tính 21040 : 67 16834 : 58 32572 : 54

Đặt tính rồi tính
21040 : 67
16834 : 58
32572 : 54

1 bình luận về “Đặt tính rồi tính 21040 : 67 16834 : 58 32572 : 54”

 1. 21040 / 67
       94    /  314
        270
            2                                      
  16834 / 58
       23  / 304
       234
           2 
  32572 / 54
      17   / 603
      172
        10
   xin lỗi vì dấu gạch

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới