Đặt tính rồi tính: 7169 : 67 5535 : 45 23520 : 56 Mong các anh chị giúp ạ <33

Đặt tính rồi tính:
7169 : 67
5535 : 45
23520 : 56
Mong các anh chị giúp ạ <33

1 bình luận về “Đặt tính rồi tính: 7169 : 67 5535 : 45 23520 : 56 Mong các anh chị giúp ạ <33”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới