Đặt tính rồi tính 8789 : 47 9515 : 27

Đặt tính rồi tính
8789 : 47
9515 : 27

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính 8789 : 47 9515 : 27”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới