điền số thích hợp vào ô trống để hoành thành dãy số có quy luật: 19,152,171,323,…,817

điền số thích hợp vào ô trống để hoành thành dãy số có quy luật: 19,152,171,323,…,817

2 bình luận về “điền số thích hợp vào ô trống để hoành thành dãy số có quy luật: 19,152,171,323,…,817”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  @Quy luật của dãy số 19;152;171;323;…;817là:
  Đây là dãy số mà các số không cách đều một đơn vị nhất định mà có tổng hai số đằng trước bằng số đằng sau.
  Theo quy luật,ta có:….=323+171
                                    ….=494
  Vậy số cần điền vào chỗ…. là số:494.

  Trả lời
 2. 19,152,171,323,…,817
  Ta có quy luật tổng 2 số đã cho sẽ bằng số tiếp theo
  19+152=171;171+152=323
  Cần điền vào chỗ … số 323+171=494
  Vậy số cần điền vào … là 494
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới