diện tích hình vuông có cạnh 50cm là A.2500cm B.2500cm2 C.25m2 D25dm2 HELP

diện tích hình vuông có cạnh 50cm là
A.2500cm B.2500cm2 C.25m2 D25dm2
HELP

2 bình luận về “diện tích hình vuông có cạnh 50cm là A.2500cm B.2500cm2 C.25m2 D25dm2 HELP”

 1.                   giải 
  diện tích hình vuông đó là :
            50 × 50 = 2500 ( cm²)
                           = 25 dm²
                     đáp số 25 dm²
  vậy chọn câu D và B
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích hình vuông là :
    50 xx 50 = 2500 (cm^2)  
    ->   Chọn   B   
    ***   Công thức : Diện tích hình vuông = Cạnh   xx   Cạnh 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới