đội 1 trồng được 1356 cây đội 2 trồng được ít hơn đội 1 246 cây đội ba trồng được số cây bằng 1/3 tổng số cây của đội bộ và đ

đội 1 trồng được 1356 cây đội 2 trồng được ít hơn đội 1 246 cây đội ba trồng được số cây bằng 1/3 tổng số cây của đội bộ và đội 2 trồng được cả trung bình mỗi độ trồng được bao nhiêu câyViết một bình luận

Câu hỏi mới