giá trị của biểu thức : [9/16 -3/16]x2/5

giá trị của biểu thức : [9/16 -3/16]x2/5

2 bình luận về “giá trị của biểu thức : [9/16 -3/16]x2/5”

Viết một bình luận