GIẢI GIÚP EM Ạ Một hình chữ nhật ABCD a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ………………. và …………….

GIẢI GIÚP EM Ạ
Một hình chữ nhật ABCD
a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ………………. và …………….
b ) Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ………………….

2 bình luận về “GIẢI GIÚP EM Ạ Một hình chữ nhật ABCD a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ………………. và …………….”

 1. Giải đáp:
   a) cd và ab                                             b) bc song song với ad
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng DC và AB
  b,đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng AD
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới