Giúp mình với,khó quá. Bài 3: Mai có 4 quả cam , Mai chia mỗi quả thành 5 phần bằng nhau. Mai ăn 3 qủa cam và 2/5 quả cam. Vi

Giúp mình với,khó quá.
Bài 3: Mai có 4 quả cam , Mai chia mỗi quả thành 5 phần bằng nhau. Mai ăn 3 qủa cam và 2/5 quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Mai đã ăn.

2 bình luận về “Giúp mình với,khó quá. Bài 3: Mai có 4 quả cam , Mai chia mỗi quả thành 5 phần bằng nhau. Mai ăn 3 qủa cam và 2/5 quả cam. Vi”

 1. Mai ăn 3 quả cam và 2/5 của một quả cam, tức là mỗi quả cam của Mai đã ăn 2/5 * 1 quả cam = 2/5 quả cam.
  Do đó, tổng số phần quả cam Mai đã ăn là 3 quả cam + 2/5 quả cam = 3 + 2/5 = (3 * 5 + 2) / 5 = 17/5 quả cam.
  Vậy, phân số chỉ số phần quả cam Mai ăn là 17/5.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Số phần cam Mai đã ăn là:}$
  $\text{3 +2/5 =(3×5 +2)/5 =17/5}$
  $\text{ĐS : 17/5 quả cam}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới