Hai lớp 4A , 4B có 64 học sinh . Lớp 4A có ít hơn lớp 4B là 4 học sinh . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

Hai lớp 4A , 4B có 64 học sinh . Lớp 4A có ít hơn lớp 4B là 4 học sinh . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

2 bình luận về “Hai lớp 4A , 4B có 64 học sinh . Lớp 4A có ít hơn lớp 4B là 4 học sinh . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh”

 1. Đây là dạng toán tìm Tổng- Hiệu.
  Số lớn: (Tổng + Hiệu) : 2
  Số bé: (Tổng – Hiệu) : 2
  __________________
  Giải 
  Ta có sơ đồ
  $\left.\begin{matrix} Lớp 4B: |– — — — — –| \\Lớp 4A: |– — –|4 học sinh\ \end{matrix}\right\}$64 học sinh
  Số học sinh lớp 4A là:
  (64 – 4) : 2 = 30 (học sinh)
  Số học sinh lớp 4B là:
  (64+4) : 2 = 34 (học sinh)
                   Đáp số: 4A: 30 học sinh ; 4B: 34 học sinh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới