Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, Biết rằng sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, Biết rằng sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

2 bình luận về “Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, Biết rằng sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.”

 1. Tuổi của mẹ sau 3 năm là :
  30 : (3 – 1 ) × 3 = 45 (tuổi)
  Tuổi  mẹ hiện nay  :
  45 – 3 = 42 (tuổi)
  Tuổi  con hiện nay :
  42 – 30 = 12 (tuổi)
  Đ/s : Mẹ : 42 tuổi
          Con : 12 tuổi
  Congchuazin
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Ta có sơ đồ:
  Tuổi mẹ:  |-|-|-|
  Tuổi con: |-|
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3-2=1(phần)
  Số tuổi của con 3 năm nữa là:
  30÷2×1=15(tuổi)
  Số tuổi của con hiện tại là :
  15-3=12(tuổi)
  Số tuổi của mẹ hiện tại là:
  30+12=42(tuổi)
  Đáp số: mẹ:42 tuổi
               con: 12 tuổi
   

  Trả lời

Viết một bình luận