hiện nay ,tuổi trung bình của hai chị em thảo và hung là 11 . Biết khi chị thảo 10 tuổi thì hung 6 tuổi . hiện nay hùng bao

hiện nay ,tuổi trung bình của hai chị em thảo và hung là 11 . Biết khi chị thảo 10 tuổi thì hung 6 tuổi . hiện nay hùng bao nhiêu tuổi

2 bình luận về “hiện nay ,tuổi trung bình của hai chị em thảo và hung là 11 . Biết khi chị thảo 10 tuổi thì hung 6 tuổi . hiện nay hùng bao”

 1. Tổng số tuổi 2 chị em là :
  11 x 2 = 22 tuổi 
  Hiệu số tuổi là :
  10 – 6 = 4 tuổi
  Tuổi Hùng là :
  (22-4) : 2 = 9 tuổi
  Đ/s 9 tuổi 
   

  Trả lời
 2. Tổng số tuổi của 2 chị e là:
  11 xx2 = 22 (tuổi)
  Chị hơn em số tuổi là:
  10 -6 =4 (tuổi)
  Hùng có số tuổi là:
  (22 -4) :2 = 9 (tuổi)
  Đáp số: 9 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới