Hiệu của hai số là 1206. Nếu số bị trừ thêm 15 và số trừ thêm 7 thì hiệu mới là bao nhiêu ?

Hiệu của hai số là 1206. Nếu số bị trừ thêm 15 và số trừ thêm 7 thì hiệu mới là bao nhiêu ?

2 bình luận về “Hiệu của hai số là 1206. Nếu số bị trừ thêm 15 và số trừ thêm 7 thì hiệu mới là bao nhiêu ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số bị trừ ban đầu là : a
  Số trừ ban đầu là : b
  Ta có a-b=1206
  ⇒ (a+15)-b=1206+15
  ⇒ (a+15)-b=1221
  ⇒ (a+15)-(b+7)=1221-7
  ⇒ (a+15)-(b+7)=1214
  vậy hiệu mới là : 1214
   

  Trả lời
 2.       Nếu số bị trừ thêm 15 và số trừ thêm 7 thì hiệu mới là:
                         1206 + 15 – 7 = 1214
                               Đáp số : 1214

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới