Hiệu nhỏ hơn số bị trừ 2535 đơn vị và số bị trừ hơn số trừ 2575 đơn vị. Tìm số bị trừ

Hiệu nhỏ hơn số bị trừ 2535 đơn vị và số bị trừ hơn số trừ 2575 đơn vị. Tìm số bị trừViết một bình luận

Câu hỏi mới