Hình chữ nhật có diện tích bằng 800 cm2 , độ dài một cạnh là 40m thì chu vi của nó là?

Hình chữ nhật có diện tích bằng 800 cm2 , độ dài một cạnh là 40m thì chu vi của nó là?

2 bình luận về “Hình chữ nhật có diện tích bằng 800 cm2 , độ dài một cạnh là 40m thì chu vi của nó là?”

 1. Giải
  Đổi : 800 cm^2 = 0,08m^2
  Độ dài cạnh còn lại là :
  0,08 : 40 = 0,002 (m)
  Chu vi hình chữ nhật đó là :
  2 xx (40+0,002) = 80,004 (m)
  Đáp số : 80,004m 

  Trả lời
 2. Đổi : 800 cm^2 = 0,08 m
  Độ dài cạnh còn lại là :
      0,08 : 40 = 0,002 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là :
      (40 + 0,002) xx 2 = 80,004 (m)
  Đáp số : 80,004 m
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới