học sinh các lớp xếp thành hàng 5 : Lớp 4A xếp được đúng 7 hàng , lớp 4b xếp được 5 hàng và thừa 4 bạn . Lớp 4C có số học sin

học sinh các lớp xếp thành hàng 5 : Lớp 4A xếp được đúng 7 hàng , lớp 4b xếp được 5 hàng và thừa 4 bạn . Lớp 4C có số học sinh nhiều hơn số học sinh lớp 4B nhưng ít hơn số học sinh lớp 4A và nếu số học sinh lớp 4C mà xếp hàng 2 hoặc xếp hàng 5 thì đều xếp vừ đủ hàng . Tính số học sinh của mỗi lớp ?

1 bình luận về “học sinh các lớp xếp thành hàng 5 : Lớp 4A xếp được đúng 7 hàng , lớp 4b xếp được 5 hàng và thừa 4 bạn . Lớp 4C có số học sin”

 1. Vậy số học sinh 2 lớp chia hết cho 3 ; 2 ; 5 đồng nghĩa với việc chia hết cho 30 .
  Vì số học sinh > 40 và < 80 nên số học sinh 2 lớp chỉ có thể là 60 . 
  Đ/s : …..
  #MieDayy
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới