Jane có 120 cái bánh. Cô ấy muốn chia vào các túi loại khác nhau. Loại 1 : Túi to mỗi túi 8 cái. Loại 2 : Túi nhỏ mỗi túi 6 c

Jane có 120 cái bánh. Cô ấy muốn chia vào các túi loại khác nhau. Loại 1 : Túi to mỗi túi 8 cái. Loại 2 : Túi nhỏ mỗi túi 6 cái. Jan có 17 cái túi. Hỏi có bao nhiêu túi to?

1 bình luận về “Jane có 120 cái bánh. Cô ấy muốn chia vào các túi loại khác nhau. Loại 1 : Túi to mỗi túi 8 cái. Loại 2 : Túi nhỏ mỗi túi 6 c”

 1. Giải đáp:15 cái túi to nha
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  jane có số túi to là:
  120 : 8=15
  đáp số :15 cái túi to
  xin hay nhất ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới