kho a ít hơn kho b 26 tấn thóc. Tìm số thóc mỗi kho biết2/5 số thóc của kho a= 1/3 số thóc của kho b . giải lớp 4

kho a ít hơn kho b 26 tấn thóc. Tìm số thóc mỗi kho biết2/5 số thóc của kho a= 1/3 số thóc của kho b .
giải lớp 4

1 bình luận về “kho a ít hơn kho b 26 tấn thóc. Tìm số thóc mỗi kho biết2/5 số thóc của kho a= 1/3 số thóc của kho b . giải lớp 4”

 1. Do 2/5 số thóc của kho A bằng 1/3 số thóc của kho B
  => Số thóc của kho A bằng 5/6 số thóc của kho B
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  6 – 5 = 1 (phần)
  Số thóc của kho A là:
  26 : 1 xx 5 = 130 (tấn)
  Số thóc của kho B là:
  26 + 130 = 156 (tấn)
  Đáp số: Kho A: 130 tấn
               Kho B: 156 tấn

  Trả lời

Viết một bình luận