khối lớp bốn xếp thành 18 hàng mỗi hàng có 9 học sinh khối lớp năm xếp thành 20 hàng mỗi hàng có 7 học sinh vậy cả hai khối l

khối lớp bốn xếp thành 18 hàng mỗi hàng có 9 học sinh khối lớp năm xếp thành 20 hàng mỗi hàng có 7 học sinh vậy cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinhViết một bình luận

Câu hỏi mới