Không thực hiện phep tính, hãy so sánh: A = 1997x 1996- 1; B= 1995x 1997 + 1996

Không thực hiện phep tính, hãy so sánh: A = 1997x 1996- 1; B= 1995x 1997 + 1996

2 bình luận về “Không thực hiện phep tính, hãy so sánh: A = 1997x 1996- 1; B= 1995x 1997 + 1996”

 1. A = 1997x 1996- 1;
  B= 1995x 1997 + 1996
  Trả lời:
  1997 x 1996 = 1997 x 1995 + 1997
  Mà A -1 ; B + thiếu 1
  =>
  A = B
  Chúc bạn học tốt!
                                                                                            MamNonHuongSen.edu.vn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới