lãi suất tiết kiệm là 0,75 % .1 tháng ,để sau 1 tháng nhận được 1200000 tiền lãi thì phải gửi số tiền gốc là bao nhiêu?

lãi suất tiết kiệm là 0,75 % .1 tháng ,để sau 1 tháng nhận được 1200000 tiền lãi thì phải gửi số tiền gốc là bao nhiêu?

2 bình luận về “lãi suất tiết kiệm là 0,75 % .1 tháng ,để sau 1 tháng nhận được 1200000 tiền lãi thì phải gửi số tiền gốc là bao nhiêu?”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Người đó gửi số tiền gốc là :
    1200000 : 0,75 xx 100 = 160000000   (đồng)
  Đáp số :   160000000   đồng 
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
  Số tiền cần phải gửi là  :
  12 00000:0,75xx100=160000000(đồng)
  *** Áp dụng :
  Gọi số tiền gửi là : x
  Số tiền lãi là : y
  Số phần trăm là : z
  =>y=x.z
  =>x=y/z

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới