lớp 4A có 38 học sinh , lớp 4B có nhiều hơn lớp 4A bốn học sinh . hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

lớp 4A có 38 học sinh , lớp 4B có nhiều hơn lớp 4A bốn học sinh . hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinhViết một bình luận

Câu hỏi mới