Lớp 4E có 4 tổ , mỗi tổ có 8 cạnh . Biết số bạn nam trong lớp ít hơn số bạn nữ trong lớp 2 bạn . Hỏi lớp 4E có bao nhiêu bạn

Lớp 4E có 4 tổ , mỗi tổ có 8 cạnh . Biết số bạn nam trong lớp ít hơn số bạn nữ trong lớp 2 bạn . Hỏi lớp 4E có bao nhiêu bạn nam , bao nhiêu bạn nữ ?

2 bình luận về “Lớp 4E có 4 tổ , mỗi tổ có 8 cạnh . Biết số bạn nam trong lớp ít hơn số bạn nữ trong lớp 2 bạn . Hỏi lớp 4E có bao nhiêu bạn”

 1. Giải đáp : 
  HS nam : 15
  HS nữ : 17
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lớp 4E có số học sinh là:
  $8$ x $4$ = $32$ (học sinh)
  Lớp 4E có số học sinh nam là:
  ($32$ – $2$) : $2$ = $15$ (học sinh)
  Lớp 4E có số học sinh nữ là:
  $32$ – $15$ = $17$ (học sinh)
  Đáp sô: Học sinh nam: $15$ học sinh
              Học sinh nữ: $17$ học sinh
  #mailinh2468

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Lớp  4E   có số bạn là :
    8 xx 4 = 32   (bạn)
  Số bạn nam lớp   4E   là :
    (32-2):2 = 15   (bạn)
  Số bạn nữ lớp   4E   là :
    32 – 15 = 17   (bạn)
  Đáp số : ..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới