Lớp em có 36 học sinh . Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 18 bạn . Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là ?

Lớp em có 36 học sinh . Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 18 bạn . Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là ?Viết một bình luận