Mai và Hoa dự định làm mứt khế từ 2,5kg khế xanh. Theo công thức, cứ 1kg khế xanh thì cần 0,5kg đường và 200g gừng. Mai bảo c

Mai và Hoa dự định làm mứt khế từ 2,5kg khế xanh. Theo công thức, cứ 1kg khế xanh thì cần 0,5kg đường và 200g gừng. Mai bảo cần 1250g đường và 500g gừng. Hoa bảo cần 1,2kg đường và 550g gừng. Theo em, ai đúng và vì sao ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới